Spodbujanje razvoja vrednot s pomočjo mladinske problemske literature


NAROČILO
POŠTNINA BREZPLAČNA

Redna cena:
19,95 EUR (Mehka vezava)
   
Kategorije: Stvarna literatura
Obseg: 148 strani
Dimenzije: 145 mm x 230 mm x 15 mm
ISBN: 978-961-272-239-5
Datum izdaje: januar 2017
Poreklo: Slovenija
Vezava: mehka

Delo nam prikazuje in utemelji, zakaj in kako je mladinska problemska literatura lahko v pomoč pri spodbujanju moralnega razvoja, razvoja vrednot in avtonomnega kritičnega mišljenja pri otrocih in mladostnikih. Teme, načini branja in etična komponenta v mnogo delih mladinske problemske literature potrjujejo elemente medkulturnosti, strpnosti in razumevanja drugačnosti, obenem pa avtorji v teh delih velikokrat opozarjajo na pomanjkanje tradicionalnih vrednot v domačem okolju.

Z rezultati v praktičnem delu avtorica potrjuje, da je model uporaben pri spodbujanju razvoja vrednot s pomočjo mladinske problemske literature, obenem pa je zaradi opredeljevanja in kritične presoje učencem v pomoč pri oblikovanju avtonomne osebnosti.